Eisenhower Matrisi İle Sınavlara Çalışırken Zaman Yönetiminizi Daha Etkili Hale Getirin

Eisenhower Matrisi İle Sınavlara Çalışırken Zaman Yönetiminizi Daha Etkili Hale Getirin

Eisenhower Matrisi, ABD'nin 34. Başkanı Dwight D. Eisenhower'ın adını taşıyan bir zaman yönetimi ve önceliklendirme aracıdır. Bu matris, görevleri önem ve aciliyet derecelerine göre dört kategoriye ayırarak, bireylerin zamanlarını daha etkili kullanmalarına yardımcı olur. 


Matris, iki eksen üzerine kurulmuştur: ÖNEM ve ACİLİYET. Bu iki eksenin kesişmesiyle oluşan dört bölüm, farklı görev türlerini temsil eder:1) Önemli ve Acil: Hemen yapılması gereken kritik görevler. Öncelik sıramızın en başına gelmesi gereken ve hemen yapmamız gereken işlerdir.

2) Önemli Ama Acil Değil: Planlanması ve zamanında yapılması gereken görevler. Geleceğinizi etkileyecek kadar önemli uzun vadeli planlarınızın olduğu, gerçekten kendi isteklerinizle belirlediğiniz bölge. LGS ve YKS'de hedeflediğiniz puan için genel çalışmalarınızı buraya koyabilirsiniz.

3) Önemli Değil Ama Acil: Başkasına devretme (delegasyon) veya hızlı çözüm gerektiren görevler. Genelde kendi sorumluluğumuzda olan ufak işler ve yakınlarınızın sizden istedikleri buna girer. Eğer o gün kritik bir gün ise ve yapabiliyorsanız bu işleri başkasına devretmeye çalışın.

4) Ne Önemli Ne de Acil: Ertelenebilecek veya tamamen elenebilecek görevler. Yapsanız iyi olur ama yapmasanız da hayatınızda çok şey farkettirmeyecek işler. Daha önemli işlere vakit ayırmak istiyorsanız, bu tür işleri hızlıca eleyebilirsiniz.


Sınavlara Hazırlanırken Eisenhower Matrisi Nasıl Uygulanır?

Eisenhower Matrisi, zamanla yarış içinde olan öğrencilerin sınavlara hazırlanırken etkili bir şekilde uygulayabileceği planlama aracıdır. Öğrencilerin sınav hazırlık sürecinde karşılaştıkları çeşitli görevleri önceliklendirmelerine ve zamanlarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olur. 


Sınavlara hazırlanırken Eisenhower Matrisi'nin nasıl uygulanabileceğine dair şu örneklerimizi inceleyin:


1) Önemli ve Acil

 • Yaklaşan bir sınav için son tekrarlar yapılır.
 • Teslim tarihi yaklaşan ödevler yetiştirilir.
 • Anlaşılmayan konulara tekrar bakılır ve öğretmenlerden destek alınır.


2) Önemli ama Acil Değil

 • LGS veya YKS hazırlık süreci gibi uzun vadeli çalışma planının hazırlanması
 • Günlük, haftalık ve aylık olacak şekilde düzenli tekrarlar ve konu tekrarlarının yapılması
 • Deneme sınavlarına girme ve mevcut durumu analiz etme


3) Önemli Değil ama Acil

 • Arkadaşların ders soruları
 • Sorumluluğunuzda olan başkasına kolaylıkla devredilebileceğiniz işler


4) Ne Önemli Ne de Acil:

 • Sosyal medyada gezinme
 • Gereksiz telefon kullanımı
 • Bir oyunda atlanılacak seviye veya yapılan görev
 • TV'de bir program


Sınavlara Hazırlanırken Eisenhower Matrisi Nasıl Uygulanır?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi), YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve okul sınavları gibi önemli sınavlara hazırlanırken Eisenhower Matrisi'nin uygulanması, öğrencilerin başarısını büyük oranda artıracaktır. Bu sınav türleri için matrisin nasıl uyarlanabileceğine birlikte bakalım:


1) LGS Hazırlığında Eisenhower Matrisi'nin Uygulanması

 • Önemli ve Acil: Zayıf olunan konularda yoğun çalışma, yaklaşan deneme sınavları için hazırlık yapılması.
 • Önemli ama Acil Değil: Düzenli konu tekrarları yapma ve soru çözme alışkanlığı geliştirme.
 • Önemli Değil ama Acil: Okul ödevlerini tamamlama (LGS odaklı çalışmayı aksatmayacak şekilde)
 • Ne Önemli Ne de Acil: Verimsiz sosyal aktiviteler ve uzun süre oyun oynama.


2) YKS Hazırlığı Eisenhower Matrisi'nin Uygulanması

 • Önemli ve Acil: TYT ve AYT konularında eksikleri kapatma, son haftalarda yoğun tekrar yapma.
 • Önemli ama Acil Değil: Düzenli olarak deneme sınavlarına girme ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme.
 • Önemli Değil ama Acil: Üniversite tercihleri hakkında araştırma yapma (sınav hazırlığını aksatmayacak şekilde)
 • Ne Önemli Ne de Acil: Gereğinden fazla uyuma, uzun süre oyun oynama ve verimsiz arkadaş buluşmaları.


3) Okul Sınavlarına Hazırlık:

Önemli ve Acil: Yaklaşan sınavlar için son tekrarlar ve tarihinde ödev teslimleri.

Önemli ama Acil Değil: Günlük ders tekrarları ve düzenli not tutma.

Önemli Değil ama Acil: Grup projelerine katılım (bireysel çalışmayı aksatmayacak şekilde).

Ne Önemli Ne de Acil: Verimsiz etkinlikler ve aşırı sosyal medya kullanımı.


Eisenhower Matrisi Hangi Yaş Gruplarına Öneriliyor?

Eisenhower Matrisi'nin etkin kullanımı için belirli bir düzeyde bilişsel gelişim ve öz-disiplin gereklidir. Bu nedenle, genellikle ortaokul çağından (12-13 yaş) itibaren önerilmeye başlanabilir. Ancak, yaş grubu önerisi kesin çizgilerle belirlenemez çünkü her çocuğun gelişim hızı farklıdır. Bazı çocuklar daha erken yaşlarda bu tür yapılandırılmış planlama araçlarını kullanabilirken, bazıları için biraz daha geç olabilir.


Ne Zaman Başlanmalıdır?

Önemli olan nokta, çocuğun veya gencin kendi sorumluluklarını üstlenmeye ve zamanını yönetmeye hazır olmasıdır. Ebeveynler ve öğretmenler, çocuğun bu konudaki hazır bulunuşluk düzeyini gözlemleyerek Eisenhower Matrisi'ni tanıtmak için uygun zamanı belirleyebilirler.


Öğrenciler İçin Eisenhower Matrisi'nin Faydaları Nelerdir?

Eisenhower Matrisi'nin uygulanması durumunda öğrencilerin hayatına getireceği birçok fayda vardır. Kısa kısa bunlardan bahsedelim:


1) Zaman Yönetimi Becerisi Kazandırır

Öğrenciler, zamanlarını daha etkili kullanmayı öğrenir ve önceliklerini belirlemekte ustalaşır.


2) Stres Yönetim Becerisini Geliştirir

Görevlerin önceliklendirilmesi, öğrencilerin stres seviyelerini azaltır ve daha kontrollü hissetmelerini sağlar.


3) Verimliliği Artırır

Önemli görevlere odaklanma, genel verimliliği artırır ve daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.


4) Öz Disiplini Geliştirir

Matrisin düzenli kullanımı, öğrencilerde öz disiplin ve sorumluluk duygusunu güçlendirir.


5) Uzun Vadeli Planlama Becerisi Kazandırır

Öğrenciler, kısa vadeli aciliyetler kadar uzun vadeli hedeflere de odaklanmayı öğrenir.


6) Karar Verme Yeteneğini Geliştirir

Görevleri kategorize etme süreci, daha iyi karar verme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.


7) Çalışma ve Yaşam Dengesinin Kurulmasını Sağlar

Öğrenciler, ders çalışma görevleriyle kişisel yaşamları arasında daha iyi bir denge kurmayı öğrenir.


8) Motivasyon Artışı Sağlar

Görevleri başarıyla tamamlama, motivasyonu artırır ve başarı hissini güçlendirir.


Eisenhower Matrisi Ders Çalışma Planlarına Nasıl Entegre Edilir?

Eisenhower Matrisi'ni günlük, haftalık ve aylık ders çalışma planlarına entegre etmek, öğrencilerin daha sistematik ve etkili çalışmalarını sağlar. 


Ders çalışma programı oluşturduğumuz zaman dilimleri için nasıl entegre edebileceğimiz hakkında bazı öneriler:


1) Günlük Plan

1. Her gün için bir Eisenhower Matrisi oluşturun.

2. Sabah veya bir önceki akşam, o günün görevlerini matrise yerleştirin.

3. Önemli ve acil görevlere öncelik verin.

4. Gün içinde matrise düzenli olarak bakın ve gerektiğinde güncelleyin.


2) Haftalık Plan

1. Hafta başında genel bir Eisenhower Matrisi oluşturun.

2. Haftanın önemli görevlerini ve hedeflerini belirleyin.

3. Bu görevleri matrisin ilgili bölümlerine yerleştirin.

4. Her gün, haftalık matrisi gözden geçirin ve günlük planınızı buna göre ayarlayın.


3) Aylık Plan

1. Ayın başında geniş kapsamlı bir Eisenhower Matrisi oluşturun.

2. Uzun vadeli hedefleri ve önemli tarihleri (sınavlar, proje teslimleri vb.) matrise ekleyin.

3. Aylık matrisi haftalık ve günlük planlarınızı oluştururken referans olarak kullanın.

4. Ayın sonunda, tamamlanan ve ertelenen görevleri değerlendirin.


Pomodoro Tekniği ile Eisenhower Matrisi'nin Kombinasyonu

Pomodoro Tekniği, 25 dakikalık çalışma periyotları (bir pomodoro) ve ardından gelen kısa molalardan oluşan bir zaman yönetimi metodudur. Eisenhower Matrisi ile Pomodoro Tekniği'ni birleştirmek, öğrencilerin hem görevlerini önceliklendirmesine hem de bu görevler üzerinde odaklanmış bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Pomodoro tekniği hakkında detaylı bilgiler edinmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz.


Bu iki tekniği nasıl kombine edebileceğinize dair bazı önerilerimiz:


1. Eisenhower Matrisi ile Görev Belirleme

 • Günlük veya haftalık Eisenhower Matrisinizi oluşturun.
 • Önemli ve acil görevleri belirleyin.


2) Pomodoro Sayısı Tahmin Etme

 • Her görev için tahmini pomodoro sayısını belirleyin (1 pomodoro = 25 dakika).
 • Örneğin, matematik çalışmak için 4 pomodoro, Türkçe tekrarı için 2 pomodoro gibi.


3) Günlük Çalışma Planı Oluşturma

 • Eisenhower Matrisi'ndeki öncelikli görevleri günlük planınıza aktarın.
 • Her göreve ayırdığınız pomodoro sayısını not edin.


4) Pomodoro Tekniği ile Çalışma:

 • Belirlediğiniz görevler üzerinde pomodoro tekniğini uygulayarak çalışın.
 • 25 dakika boyunca seçilen görev üzerinde odaklanın, ardından 5 dakika mola verin.
 • 4 pomodoro tamamlandıktan sonra daha uzun bir mola (15-30 dakika) verin.


5) İlerlemeyi Takip Etme:

 • Tamamlanan pomodorolar ile görevlerin ne kadarını bitirdiğinizi izleyin.
 • Gerekirse Eisenhower Matrisi'ni güncelleyin ve yeni görevler ekleyin.


6) Günün Sonunda Değerlendirme:

 • Tamamlanan görevleri ve harcanan pomodoro sayılarını gözden geçirin.
 • Ertesi gün için Eisenhower Matrisi'ni güncelleyin.


Bu kombinasyon, öğrencilerin hem büyük resmi görmelerin (Eisenhower Matrisi ile önceliklendirme) hem de detaylara odaklanmalarını (pomodoro tekniği ile çalışma) sağlar. Ayrıca, düzenli molalar sayesinde zihinsel tazeliği korurken, matris ile de genel hedeflere doğru ilerlemeyi takip etmeyi mümkün kılar.


Eisenhower Matrisi sınavlara hazırlanırken kullanabileceğiniz oldukça etkili bir araç olduğuna vurgu yaptık. Öğrencilerin zamanlarını daha iyi yönetmelerine, önceliklerini belirlemelerine ve stres seviyelerini azaltmalarına yardımcı olacağına değindik. Bu matrisin pomodoro tekniği ile kombinasyonu, çalışma verimliliğini daha da artıracağını belirttik. 


Unutulmamalıdır ki, her öğrencinin kendine özgü çalışma stilleri ve ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, Eisenhower Matrisi'ni kendi ihtiyaçlarına ve çalışma tarzlarına göre uyarlamak önemlidir. Düzenli uygulama ve gerektiğinde ince ayarlar yapma ile öğrenciler, bu güçlü zaman yönetimi aracından maksimum faydayı sağlayabilirler.


Classest'tan özel ders alarak eğitim hayatınızda daha verimli şekilde çalışarak başarıya ulabilirsiniz. Classest'ın kurumsal deneyimi ve nitelikli öğretmenlerinden özel ders almak için şimdi başlayın:

ŞİMDİ BAŞLA