TV8int Kanalında Classest Röportajı Yayınlandı

TV8int Kanalında Classest Röportajı Yayınlandı

TV8int Kanalı Şehrin Nabzı Programı'nda Classest kurucu ortağı Fatih Koca ile yapılan röportaj bölümü yayınlandı. Programda ağırlıklı olarak Classest içerisinde sağlanan hizmetler, ekip ve yönetim şekli konuları üzerinde duruldu.

Classest, yakın geleceğin eğitim dönüşümleri ve ihtiyaç analizleri neticesinde kuruldu. Classest; İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Çekirdek, BTM (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) ve TİM-TEB (Türkiye İhracatçılar Meclisi - Türk Ekonomi Bankası) Girişim Evi programları tarafından desteklenmektedir. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz burada ailelerinde gibi hissedecekleri ortama sahiptir.