Yaz Tatilinde İlkokul Öğrencileri İçin Özel Ders Rehberi

Yaz Tatilinde İlkokul Öğrencileri İçin Özel Ders Rehberi

Yaz tatili, öğrenciler için dinlenme zamanı olmanın yanı sıra, onları yoğun bir program içine çekmeden öğrenimlerini pekiştirmek ve yeni ders yılına hazırlanmak için harika bir fırsat sunar.


Hayatımızda çocukluk dönemi bir defa yaşanıyor. Oynamak, eğlenmek, keyifli vakitler geçirmek çocuklarımızın en doğal haklarından birisi. Bununla beraber, bir ebeveyn olarak çocuğunuzun okul dersleri ve akademik gelişimleri konusunda endişe duymanız da olağandır. Bu noktada yaz döneminde çocuğunuzu yormayacak online eğitim programlarıyla özel dersler aldırabilirsiniz.


İlkokul düzeyindeki öğrenciler için özellikle Matematik, Türkçe, İngilizce ve bursluluk sınavlarına hazırlık alanlarında özel ders almak, onların hem mevcut eksikliklerini gidermelerine hem de bir adım önde başlamalarına yardımcı olabilir. 


Bu yazımızda ilkokul öğrencileri için yaz döneminde nasıl verimli bir şekilde özel ders alınabileceğine dair ipuçları ve öneriler vereceğiz.


İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri İçin Özel Dersler

İlkokul 1. sınıf, öğrencilerin ağırlıklı olarak okuma ve yazma çalışmalarıyla beraber temel akademik becerilerin geliştirildiği çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde sağlam bir temel oluşturmanın öğrencilerin ilerleyen yıllarda daha başarılı olmalarını sağlayacağını tahmin edebiliriz.


Seans Önerisi

İlkokul birinci sınıfı bitiren öğrenciler için haftada 1-2 kez 30-45 dakikalık özel dersler ideal olabilir.


İlkokul 1. Sınıflar İçin matematik özel dersleri

İlkokulun ilk yılı, çocukların matematikle tanıştıkları dönemdir. Bu dönemde temel matematik becerilerinin pekiştirilmesi önemlidir. Yaz tatilinde hafif tempolu şekilde sayı sayma, toplama ve çıkarma gibi temel konuların pekiştirilmesine yardımcı olabilir. Özel dersler, eğlenceli ve interaktif matematik oyunları ile bu süreç daha da keyifli hale getirilebilir.


1. sınıflar için matematik özel derslerinde genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

 • Temel Kavramlar: Sayılar, toplama ve çıkarma işlemleri üzerinde durulmalı.
 • Oyun Temelli Öğrenme: Matematiksel oyunlar ve aktiviteler ile öğrenme eğlenceli hale getirilmeli.


İlkokul 1. Sınıflar İçin Türkçe Özel Dersleri

1. sınıfta Türkçe dersleri, okuma ve yazma becerilerinin temellerini atar. Harfleri tanıma, heceleme, kelime oluşturma ve basit cümleler kurma çalışmaları yapılır. Yaz tatilinde, çocuklara yönelik hikaye kitapları okutularak okuma alışkanlığı kazandırılabilir. Ayrıca, yazma becerilerini geliştirmek için günlük tutma veya kısa hikayeler yazma aktiviteleri teşvik edilebilir.


1. sınıflar için Türkçe özel derslerinde şu çalışmalar yapılabilir:

 • Okuma ve Anlama: Harfler, heceler ve basit kelimeler ile okuma becerileri geliştirilmelidir.
 • Yazma: Temel yazma çalışmaları ve el yazısı alıştırmaları yapılabilir.


İlkokul 1. Sınıflar İçin İngilizce Özel Dersleri

İngilizceye erken yaşta başlanması, dil becerilerinin gelişiminde büyük rol oynar. Basit kelime bilgisi, temel konuşma kalıpları ve çocuklara yönelik hikaye kitapları ile İngilizce dersleri, öğrencilerin dili sevmelerini sağlar. Şarkılar ve oyunlar eşliğinde yapılan dersler, öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.


1. sınıflar için İngilizce özel derslerinde şu çalışmalar yapılabilir:

 • Temel Kelime Bilgisi: Renkler, sayılar, basit nesneler gibi temel kelime bilgisi öğretilmeli.
 • Basit Cümleler: Kısa ve basit cümleler kurma yeteneği geliştirilmelidir.


İlkokul 2. Sınıf Öğrencileri İçin Özel Dersler

İkinci sınıfta geçmiş yıldaki öğrendiklerini pekiştirdikleri, yeni kavramların öğrenildiği ve mevcut becerilerin daha da geliştirildiği bir dönemdir.


Seans Önerisi

İlkokul ikinci sınıfı bitiren öğrenciler için haftada 1-3 kez 30-45 dakikalık özel dersler ideal olabilir.


İlkokul 2. Sınıflar İçin Matematik Özel Dersleri

İkinci sınıf, çocukların matematikte daha karmaşık konularla tanıştıkları dönemdir. Çarpma ve bölme gibi yeni kavramlar bu sınıfta öğretilir. Yaz tatilinde, eğitici matematik oyunları ve etkinlikleri ile bu konuların pekiştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmak da faydalı olacaktır.


İkinci sınıf matematik özel derslerinde genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

Dört İşlem: Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine giriş yapılmalı.

Problem Çözme: Basit matematiksel problemleri çözme yetenekleri geliştirilmeli.


İlkokul 2. Sınıflar İçin Türkçe Özel Dersleri

2. sınıf Türkçe dersleri, okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesine odaklanır. Daha uzun hikayeler okunarak okuma pratiği artırılabilir. Yazma becerileri için günlük tutma, kısa hikaye yazma ve kelime oyunları gibi aktiviteler yapılabilir. Ayrıca, okuma hızını artırmak ve okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için kısa metinlerle çalışma yapılabilir.


İkinci sınıf Türkçe özel derslerinde genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

Okuma Becerileri: Daha uzun cümleler ve basit metinler ile okuma becerileri geliştirilmelidir.

Yazma ve Anlatım: Kısa hikayeler yazma ve basit metinler oluşturma çalışmaları yapılmalıdır.


İlkokul 2. Sınıflar İçin İngilizce Özel Dersleri

İkinci sınıfta İngilizce dersleri, temel dil bilgisi kurallarını öğretmeye odaklıdır. Basit cümleler kurma, hikaye okuma ve anlama çalışmaları ile İngilizce dersleri daha verimli hale getirilebilir. Görsel ve işitsel materyaller kullanarak çocukların ilgisi çekilebilir.


İkinci sınıf İngilizce özel derslerinde genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

 • Kelime Bilgisi ve Gramer: Temel gramer kuralları ve kelime bilgisi üzerine çalışılmalı.
 • Konuşma ve Dinleme: Basit hikayeler ve konuşmalar ile İngilizce dinleme ve konuşma pratiği yapılabilir.


İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Özel Dersler

Üçüncü sınıf, öğrencilerin bilgilerini daha da genişlettikleri ve daha karmaşık konularla tanıştıkları bir seviyedir. 3. sınıf öğrencilerine yönelik bursluluk sınavları düzenleyen kurumlar bulunuyor. Bu yaz döneminde bursluluk sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılabilir.


Seans Önerisi

İlkokul üçüncü sınıfı bitiren öğrenciler için haftada 1-3 kez 30-45 dakikalık özel dersler ideal olabilir.


İlkokul 3. Sınıflar İçin Matematik Özel Dersleri

Üçüncü sınıfta matematik konuları daha da karmaşık hale gelir. Kesirler, geometri ve daha ileri düzey problem çözme konuları bu sınıfta işlenir. Yaz tatilinde, bu konuların tekrar edilmesi ve eksiklerin giderilmesi üzerine odaklanmak önemlidir. İnteraktif alıştırmalar ve eğlenceli aktivitelerle matematik dersleri daha etkili olabilir.


3. sınıf öğrencileri için matematik özel derslerinde genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

 • Dört İşlemin Pekiştirilmesi: Daha karmaşık toplama, çıkarma, çarpma ve bölme problemleri üzerinde durulmalı.
 • Geometri ve Zaman: Temel geometrik şekiller ve saat okuma gibi konulara giriş yapılabilir.


İlkokul 3. Sınıflar İçin Türkçe Özel Dersleri

3. sınıf Türkçe dersleri, okuma ve yazma becerilerinin daha da pekiştirildiği bir dönemdir. Hikaye kitapları, masallar ve fıkralar okunarak okuma alışkanlığı geliştirilebilir. Yazma becerileri için daha uzun ve karmaşık cümleler kurma, kompozisyon yazma çalışmaları yapılabilir. Kelime dağarcığını genişletmek için kelime oyunları ve bulmacalar kullanılabilir.


3. sınıf öğrencileri için Türkçe özel derslerinde genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

 • Okuduğunu Anlama: Okuduğunu anlama ve metin çözümleme çalışmaları yapılmalıdır.
 • Dilbilgisi: Temel dilbilgisi kuralları ve yazım kuralları pekiştirilmelidir.


İlkokul 3. Sınıflar İçin İngilizce Özel Dersleri

Üçüncü sınıfta İngilizce dersleri, dil bilgisinin yanı sıra kelime dağarcığının genişletilmesine de odaklanır. Hikaye kitapları, basit düzeyde yazma çalışmaları ve konuşma pratikleri ile öğrencilerin dil becerileri geliştirilebilir. Çocukların seviyesine uygun videolar ve şarkılar, dersleri daha eğlenceli hale getirebilir.


3. sınıf öğrencileri için İngilizce özel derslerinde genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

 • Okuma ve Anlama: Basit hikaye kitapları okuyarak okuma ve anlama yetenekleri geliştirilmeli.
 • Yazma: Kısa metinler yazma alıştırmaları yapılabilir.


İlkokul 3. Sınıflar İçin Bursluluk Sınavlarına Hazırlık

Bu dönemde, okuma-anlama çalışmaları, temel matematik ve mantık soruları üzerine odaklanılabilir. Özel ders öğretmenleri tarafından mutlaka sınav stratejileri ve zaman yönetimi konularında da öğrencilere rehberlik edilmelidir.


İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri İçin Özel Dersler

4. sınıf, öğrencilerin artık bağımsız olarak daha karmaşık konuları anlamaya başladıkları dönemdir. Bu dönemde ortaokula geçiş aşamasında bursluluk sınavlarına hazırlık da önem kazanır.


Seans Önerisi

İlkokul dördüncü sınıfı bitiren öğrenciler için haftada 1-3 kez 30-45 dakikalık özel dersler ideal olabilir. Bursluluk sınavları için bir çalışma yapılması isteniyorsa haftada 2-3 kez 40-45 dakikalık özel dersler düşünülebilir.


İlkokul 4. Sınıflar İçin Matematik Özel Dersleri

Dördüncü sınıf, matematikte ileri konuların işlendiği bir dönemdir. Oran-orantı, ölçme ve veri analizi gibi konular bu sınıfta ele alınır. Yaz tatilinde, bu konuların tekrar edilmesi ve öğrencinin zayıf olduğu alanlarda ekstra çalışmalar yapılması önemlidir. İnteraktif ve uygulamalı matematik dersleri, öğrencinin konuya olan ilgisini artırabilir.


Dördüncü sınıf matematik özel derslerinde genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

 • Karmaşık Problemler: Daha karmaşık matematik problemleri çözme yetenekleri geliştirilmelidir.
 • Mantık ve Analitik Düşünme: Mantık problemleri ve analitik düşünme becerileri üzerinde çalışılmalı.


İlkokul 4. Sınıflar İçin Türkçe Özel Dersleri

4. sınıf Türkçe dersleri, öğrencilerin okuma-anlama ve yazma becerilerini daha ileri düzeye taşır. Roman ve öykü kitapları okunarak okuma pratiği yapılabilir. Yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için kompozisyon yazma, hikaye tamamlama ve eleştiri yazıları yazma çalışmaları yapılabilir. Ayrıca, dil bilgisi kuralları üzerine yoğunlaşarak gramer bilgisi pekiştirilebilir.


Dördüncü sınıf Türkçe özel derslerinde genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

 • Okuma ve Anlama: Hikaye kitapları okuyarak okuma ve anlama yetenekleri geliştirilmeli. 
 • Kompozisyon Yazma: Kendi hikayelerini ve denemelerini yazma çalışmaları yapılmalıdır.
 • Metin Çözümleme: Daha karmaşık metinlerin çözümlemesi ve anlamlandırılması üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Türkçe sorularıyla çalışmalar yaparak sorgulama, yorumlama ve çözümleme becerileri pekiştirilebilir.


İlkokul 4. Sınıflar İçin İngilizce Özel Dersleri

Dördüncü sınıfta İngilizce dersleri, dil bilgisinin yanı sıra okuma-anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesine odaklanır. Kapsamlı okuma çalışmaları, yazılı anlatım ve konuşma pratiği ile öğrencilerin dil becerileri pekiştirilebilir. Dil bilgisi kuralları üzerinde detaylı çalışmalar yapılabilir.


Dördüncü sınıf İngilizce özel derslerinde genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

 • Dilbilgisi ve Yazma: Daha ileri düzeyde dilbilgisi kuralları ve kompozisyon yazma pratiği yapılmalı.
 • Konuşma ve Dinleme: Daha karmaşık dinleme ve konuşma aktiviteleri ile İngilizce yetenekleri pekiştirilmeli.


İlkokul 4. Sınıflar İçin Bursluluk Sınavlarına Hazırlık

Birçok özel okul tarafından düzenlenen bursluluk sınavlarına hazırlanmak için yaz dönemi önemli bir fırsattır. Dolayısıyla bu sınıf, bursluluk sınavlarına en yoğun hazırlığın yapıldığı dönemdir. Matematik ve Türkçe konularının yanı sıra mantık ve dikkat gerektiren sorular üzerinde çalışılmalıdır. Deneme sınavları ve süreli çalışma seansları ile öğrencinin sınav stresini yenmesi ve zaman yönetimini öğrenmesi sağlanabilir.


Dördüncü sınıf bursluluk sınavlarına hazırlık kapsamında genel olarak şu çalışmalar yapılabilir:

 • Soru Tipleri: Geçmiş yılların soruları ve sınav formatı üzerinde çalışılmalı.
 • Deneme Sınavları: Düzenli olarak deneme sınavları yapılarak öğrencinin performansı değerlendirilmeli.


Neden Yaz Tatilinde Classest'tan Özel Ders Alınmalı?

Yaz tatilinde özel ders almanın öneminin büyük olduğundan bahsettik. Öğrenciler ve ebeveynler için bu süreci verimli ve keyifli geçirmek için Classest size önemli avantajlar sunuyor.Yaz tatilinde özel ders almak istiyorsanız, Classest'ı tercih etmeniz gerektiği konusunda birkaç neden:


1) Esnek Zamanlama

Classest, yaz tatilinde öğrencilerin ve ailelerin planlarına uygun esneklikte ders programları sunar. İster sabah ister akşam, ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz kadar ve istediğiniz zamanlarda ders alabilirsiniz.


2) Belirli Düzende Planlama

Classest ile tamamen sizin için uygun olan bir haftalık düzende programlama yapabilirsiniz. Bu sayede hem çocuklarınız hem de siz haftanın hangi günleri ve saatlerinde programınız olduğuna hakim olabilirsiniz. Elbette hayatınızın akışında plan dışı gelişmeler olduğunda kolaylıkla erteleme yapabilirsiniz.


3) Alanında Uzman Eğitmenler

Classest, her öğrencinin ihtiyacına uygun, alanında uzman ve deneyimli eğitmenlerle çalışır. Classest öğretmenleri seçici bir süreçten geçen, eğitim fakültesi mezunu ve pedagojik formasyon & koçluk nitelikleri bakımından doğrulanmış nitelikli eğitimcilerden oluşmaktadır. Bu sayede çocuklarınızın en iyi eğitimi alması sağlanır.


4) Çocuklarınıza En Uygun Öğretmenler

Classest, yapay zeka destekli olarak hem akademik hem de pedagojik yönlerden çocuklarınıza en uygun öğretmenlerle eşleştirilmesini sağlar. Bu sayede çocuğunuzun yanında kendisini rahat hissedebileceği öğretmenleri ile verimli şekilde eğitim alabileceği keyifli bir özel ders süreci başlatılır. Süreç içerisinde verimlilik ve memnuniyet konularında değişiklik ihtiyacı oluştuğunda Classest, kolaylıkla öğretmen değişikliğini yine en uygun şekilde yapabilir.


5) Kişiye Özel Ders Planları

Her öğrencinin öğrenme hızı ve tarzı farklıdır. Classest, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre ders planları yapar ve bu planları düzenli olarak günceller. Genel takvimde öğrencinin öğrenim durumunun müfredat akışına yetiştirilmesi sağlanır.


6) Takip ve Geri Bildirim

Çocuğunuzun gelişimini yakından takip edebilir, düzenli olarak geri bildirim alabilirsiniz. Böylece hangi konularda destek gerektiğini ve ilerlemeyi net bir şekilde görebilirsiniz.


7)  Güvenilir ve Güvenli Platform

Classest, güvenli ve kullanıcı dostu bir platform sunar. Hem güvenilir ödeme alt yapısı, hem nitelikli eğitmen kadrosu hem de %98 müşteri memnuniyetiyle yıllardır tercih edilen bir platformdur. Classest, Türkiye'nin köklü şirketleri ile iş ortaklıkları kurmuş ve kurumlar tarafından onaylı bir eğitim teknoloji platformudur. İş birlikleri ve kampanyalarla ilgili bilgilere ana sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sonuç itibariyle bir ebeveyn olarak çocuklarınızın güvenli bir ortamda eğitim alacağından emin olabilirsiniz.


Yaz tatilinde çocuklarınızın hem dinlenmesini sağlarken hem de eğitimlerini pekiştirmek ve yeni döneme güçlü başlamalarını sağlamak için Classest’tan özel ders alın. 


Hemen Classest ile iletişime geçin ve yaz tatilini eğitimle renklendirin!

ŞİMDİ BAŞLAYINKeyifli ve huzurlu anılar biriktirdiğiniz bir yaz tatili diliyoruz.

Classest Ekibi