Yatırımcılarımız İçin Genel Kurul Duyurusu (11/11/2023)

Değerli yatırımcılarımız,

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/10/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden: 11/11/2023 tarihinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

İlgili kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki ilana ve yatırımcılarımızla ilgili kısımlara invest.fonbulucu.com adresindeki yatırım hesaplarınızdan erişebilirsiniz.