Yatırımcılarımız İçin 2021 Yılı Faaliyet Raporumuz

Yatırımcılarımız İçin 2021 Yılı Faaliyet Raporumuz

Yatırımcılarımızın Dikkatine;

Kitle Fonlama Tebliği'nin Kamuyu Aydınlatma başlığında yer alan Girişim Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan "2021 yılı Faaliyet Raporu" aşağıdaki bağlantıda değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur:

https://invest.classest.com

Yatırımcılarımız, fonbulucu hesaplarında şifreleri ile oturum açarak ilgili rapora ulaşabilir.