Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor

Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre 3 Nisan itibariyle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyuruldu. Açıklamada uzaktan eğitimin de devam edileceği ifade edildi. Ancak yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu aranmayacak.

YÖK'ten yapılan açıklamanın satır başları şöyle:

3 Nisan 2023 tarihi itibariyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;
1- Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte, isteyen öğrencilerin devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,
2- Dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilmesine ilişkin kararların ilgili kurullarda alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,
3- Bahar dönemindeki ara sınavların, özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitim içeren uygulamalar hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzak öğretim yöntemiyle çevrimiçi yapılmasına,
Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine, 
Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.