Sınavlara Hazırlanırken Çok İşe Yarayan Sarmal Çalışma Prensibini Duydunuz Mu?

Sınavlara Hazırlanırken Çok İşe Yarayan Sarmal Çalışma Prensibini Duydunuz Mu?

Geriye dönük sarmal çalışma prensibi (Spiral Learning Principle), öğrencilerin önceki öğrendikleri bilgileri yeniden çalışmaları ve tekrar etmeleri yoluyla öğrenmelerini sağlar. Bu prensip sayesinde, öğrencilerin kısa dönemli hafızasındaki bilgileri uzun dönemli hafızaya taşımalarını ve bilgilerin daha kalıcı hale gelmesini sağlanır.


Classest ekibi olarak hazırladığımız bu yazıda sarmal çalışma prensibi ele alıyoruz.


Sarmal Çalışma Prensibinin Aşamaları

Geriye dönük sarmal çalışma prensibi, öğrenme sürecinde şu üç aşamadan oluşur:


1. Öğrenme aşaması

Öğrenci, ilk olarak bilgiyi öğrenir yani bir konuyu tamamlar. Öğrenme aşaması; Okuma, anlama, analiz etme ve elde ettiği bilgileri yorumlama becerilerinin tümünü kapsamaktadır.


2. Tekrar aşaması

Öğrenci, bilgiyi kısa süre içinde tekrar eder. Bu aşama, bilginin kısa dönemli hafızadan uzun dönemli hafızaya taşınmasını sağlar. 


3. Uzun dönem tekrar aşaması

Öğrenci, bilgiyi daha uzun bir zaman aralığı içinde tekrar eder. Bu aşama, bilginin daha iyi kalıcı hale gelmesini sağlar. Sarmal Çalışma Prensibinin Temel Özellikleri

Bu çalışma modelini biraz daha detaylandıralım. Şimdi hem sarmal döngünün nasıl kurulacağını hem de özelliklerine değinelim.


1) Kademeli Gelişim

Öğrenciler bir konunun temel kavramlarını ilk aşamada öğrenirler ve daha sonra bu temel üzerine daha karmaşık bilgiler eklenir.


2) Tekrar ve Pekiştirme

Bilgiler belirli aralıklarla tekrarlanır, bu da bilgilerin pekiştirilmesine ve kalıcı hale gelmesine yardımcı olur.


3) Bağlantı Kurma

Yeni öğrenilen bilgilerin önceki bilgilerle bağlantı kurulması sağlanır. Bu, öğrencilerin konular arası ilişkileri anlamalarını ve daha geniş bir perspektif kazanmalarını sağlar.


4) Derinlemesine Anlama

Her dönüşte, konu daha derinlemesine ele alınarak öğrencilerin daha ayrıntılı ve kapsamlı bir anlayış geliştirmesi sağlanır.


5) Esneklik

Öğrencilerin farklı hızlarda (kendi hızlarında) öğrenmelerine imkan tanır. Konuya tekrar dönüldüğünde öğrenciler, önceki bilgi düzeylerini gözden geçirerek ilerleyebilirler. Buna Classest'ın eğitim yaklaşımlarından aşina olduğunuzu düşünüyoruz.


Sarmal Çalışma Prensibi Nasıl Uygulanabilir?

Sarmal çalışma prensibi uygularken dikkat etmemiz gereken en önemli faktörlerden birisi bu prensibin öğrenciye, çalışılan derse ve konuya göre değişkenlik göstermesidir. Burada vereceğimiz örnekten yola çıkarak kendi sarmal örüntünüzü oluşturabilirsiniz.


Birinci ve İkinci Konular Tamamlandığında

İkinci konuyu tamamladığınızda hem süre hem de çözülecek soru sayısı bakımından %60 ikinci konuya ve %40 birinci konuya ağırlık verilebilir. 


Yani haftalık çözülecek 100 soru olduğunu düşünürsek bu soruların 60'ı ikinci konudan, 40'ı ikinci konudan çözülebilir. Öğrenme aşamasında da birinci konu için gün içinde 40 dakika ayırırken ikinci konu için 60 dakika ayrılabileceğini düşünebiliriz.


Üçüncü Konu Tamamlandığında

Üçüncü konu tamamlandığında da %60 üçüncü konuya, %30 ikinci konuya ve %10 birinci konuya ağırlık verilebilir. 


Haftalık çözülecek 100 soru olduğunu düşünürsek bu soruların 60'ı üçüncü konudan, 30'u ikinci konudan ve 10'u birinci konudan çözülebilir. Bir önceki başlıkta bahsettiğimiz gibi öğrenme aşamasında da birinci konu için gün içinde 10 dakika ayırırken ikinci konu için 30 dakika ve üçüncü konu için de 60 dakika ayrılabileceğini düşünebiliriz.


Sarmal Çalışmada Nasıl Değişiklikler Yapılabilir?

Bu prensip, öğrencilere kendilerinin öğrendikleri bilgileri ne zaman tekrar etmeleri gerektiği konusunda yol gösterir ve onların öğrenmelerini daha etkili hale getirir. 


Örneğin öğrenci üçüncü konuya geçmesine rağmen birinci konuda eksikliklerinin olduğunu ama ikinci konuda önemli bir eksiklik olmadığını gördü diyelim. Bu durumda çalışma yoğunluğu sıralamasını büyükten küçüğe doğru üçüncü, birinci ve ikinci konuya çalışma olarak değiştirebilir.


Deneme Sınavları Önemli Bir Ölçüm Aracıdır

Öğrencinin 10. bölümü tamamladığını düşünelim. Geriye dönük olarak geçmiş konularda gözden kaçabilecek eksiklerin olduğunu görebilmek için deneme sınavları önemli bir ölçüm aracıdır. Tamamlanan konulara göre geriye dönük tüm konulardan belirli oranda soruların verildiği deneme sınavlarıyla geriye dönük kontrol işinin zahmetinden kurtulabiliriz.


Bu konuda deneme sınavı stratejileri ve deneme sınavlarının faydalarıyla ilgili bu yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz:

Deneme Sınavları: Başarıya Giden Yolda Kilit Bir Araç


Müfredatlarda Sarmal Çalışma Prensibinin Yeri

Bunu bir örnekle açıklayalım: Matematik dersinde sarmal öğrenme uygulaması; öğrenciler ilk yıl temel toplama ve çıkarma işlemlerini öğrenirken sonraki yıllarda bu temelin üzerine çıkılarak çarpma ve bölme, daha sonra cebir ve geometri gibi konulara geçerler. 


Her yıl aynı temel kavramlara geri dönülerek, bu kavramlar daha karmaşık ve derinlemesine ele alınır. Kısacası hem konular hem de sınıf seviyeleri ilerledikçe sarmal olarak önceki konuların daha da detaylı versiyonlarıyla süreç devam ettirilir. Özel Derslere Classest'ta Başlayın

Hem sınavlara hazırlanırken hem de okul derslerine takviye eğitimler için Classest'tan özel ders alın. Classest'ın seçkin eğitimcileri ile size en uygun sarmal çalışma prensiplerini belirleyebilirsiniz.


ŞİMDİ BAŞLAYIN