Modern Eğitim Modeli: Bireyselleştirilmiş Eğitim

Modern Eğitim Modeli: Bireyselleştirilmiş Eğitim

Eğitim, bir insanın anne karnından itibaren başlayan ve hemen her yaşta devam eden öğrenme ve kendini geliştirme serüvenidir. 

İnsanın geleceği, aldığı eğitimin nitelikleriyle nasıl şekilleniyorsa insanların meydana getirdiği toplumun da geleceği, yine insanlara verilen eğitimin nitelikleriyle şekillenir. İnsanlık tarihinden çıkarabileceğimiz temel bir ders, bir millet için en büyük zenginliğin ne yer altı ne de yeryüzü servetleri olmadığı, hem maddi hem manevi yönleriyle çok iyi yetişmiş insan kaynağı olduğudur. Hangi yaşta, hangi ortamda ve hangi şartlarda olursak olalım kendimize ve sevdiğimiz toplumlara (aile, arkadaş, okul, mahalle, şehir, ülke, dünya) yapacağımız en büyük yatırımlardan birisinin “Eğitim” olduğunu hiç unutmamalıyız. 

Dijital yerliler dediğimiz doğar doğmaz dijital teknolojiyle doğan çocuklar, dijital göçmen olan ebeveynlerine göre bilgiye erişim noktasında farklı alışkanlıkları var ve dolayısıyla farklı ihtiyaçları bulunuyor. Özellikle keşfetme, öğrenme ve uygulama ihtiyaçlarını karşılarken yeni nesil eğitim teknolojilerine aşinalar. Günümüzde gelişen yapay zeka teknolojisiyle birlikte özellikle kişiselleştirilmiş eğitim çözümleri ABD, Kuzey ve Batı Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde ilgi görmeye başladı. 2000 yılından bu yana ABD, Avrupa ve Hindistan’daki enstitülerde yapılan araştırmalar hatta Tübitak gibi bilimi teşvik edici ulusal kurumlardaki proje çıktıları da “Flipped Learning” denilen ters yüz öğrenme modelinin modern çağın insanları için en verimli metotlardan birisi olduğunu ortaya koymuştur. Yeni nesil eğitim çözümleri ve araçlarıyla çocuklar ve gençler üzerinde yapılan uzun süreli araştırmalar da onların bu modelde daha verimli ve daha kalıcı öğrenme sağladıklarını ortaya koymuştur.

Kitlesel yaklaşımlarla verilen eğitimler II. Dünya Savaşı zamanlarından bu yana neredeyse büyük bir değişikliğe uğramamıştır. Geleneksel eğitim ortamını gözümüze getirdiğimizde bir öğretmen kürsüsü, bir tahta ve sıralarda dizilmiş kalabalık sınıf ortamı her zaman sabit kalmıştır. Öğretmen ise bu düzende sınıfın genel ortalamasına göre branşı ve müfredatı çerçevesinde eğitim vermek zorundadır. 

Gelişen teknoloji ile uluslararası düzeyde enstitülerin ortak yayınları ve enstitüler düzeyinde Horizon Europe’da yayınlanan projelerde de defalarca karşılaştığımız üzere Flipped Learning, modern hane halkı için doğru bir yaklaşımdır. 

Eğitim, insanoğluyla beraber sürekli gelişen ve değişen bir sistemdir. Günümüzde yeni bakış açıları ve gelişen teknolojilerle eğitimde bireysel yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Böylece eğitim almak isteyen veya eğitim verilmek istenen bireylerin istek ve sorumlulukları eğitimci sorumluluğuna ortak edilmektedir. Böylece eğitimin tanımı; kişinin hem kendine hem de topluma yararlı olabilecek biçimde, faaliyet ve yetenekleriyle tam sağlıklı bir kişilik geliştirmesidir şeklinde değişmiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda Classest öğrencilerini; hedefler, akademik beklentiler, pedagojik profiller ve gelecek potansiyellerine göre ideal öğretmenlerle eşleştiriyor ve öğrencilerimiz için en uygun eğitim metotları uygulanmaktadır.

Classest’ta öğrenciler henüz bir öğretmenle karşılaşmadan evvel akademik ve pedagojik düzeyde profilleri belirlenir. Burada her öğrenci için güçlü ve zayıf taraflarının belirlendiği swot analizi ve ilgi / beceri haritaları çıkarılır. Bu sayede öğrencinin hangi öğretmenden ders alacağı ve o öğretmenin nasıl ders anlatacağı belirlenir. Classest’ta her öğretmen her öğrencisi için ortalama 40 ila 75 farklı nitelikli kaynaktan rafine bilgilerin sunulduğu materyaller hazırlar ve bu doğrultuda ödevlendirmesini yapar. Ayrıca her öğretmenin soru yazarlığı, editörlük ve eğitim koçluğu alanlarında tecrübe sahibidir. Dikkat eksikliği, öğrenme bozukluğu, stres problemi, duyu bütünleme problemi olan öğrenciler için Classest’ta uzman eğitim koçları, öğrenci (bireysel) koçları ve psikologlar destek vermektedir. Bu noktada Classest olarak her öğrencisi için eğitim süreci boyunca 360 derece destek sunmaktadır.

Özetle Classest;

  • Özgün ters yüz öğrenme yaklaşımı ve teknolojileriyle;
  • Öğrenciye uygun öğretmen belirleyen sistemiyle, öğrenciye göre hazırlanan eğitim materyalleriyle, seviyesine göre belirlenen ödevlendirme yaklaşımı ve öğrencinin çalışması için en uygun zamanları belirleme özellikleriyle kişiselleştirilmiş modelde çok önemli bir ihtiyacı çözmektedir.

Okul çağındaki öğrencilerin ebeveynleri, özelikle sınav haftaları ve dönemlerinde çocuklarının daha verimli çalışmasını düşünerek telefon, tablet ve bilgisayarlarını çocuklarının ellerinden almaktadır. Ancak zaten sınavdan dolayı stresli bir sürece giren dijital yerli olan bu öğrenciler, gündelik alışkanlıklarından da uzaklaştırılarak alışkın oldukları düzenden uzaklaştırılmaktadır. Böyle olunca süreç boyunca öğrenciler, aynı motivasyona sahip olmamaktadırlar. Halbuki ne istediğini bilen ve istediğini nasıl elde edeceğini planlayabilen ve o plan dahilinde düzene giren gençlerin daha verimli olduğunu biliyoruz. Bunu yaparken onların hayatlarında sert rüzgarlar estirmek yerine onların sevgiyle ve huzurla bir yol bulmalarına yardımcı olmak gerekiyor. 

Classest’ta gençlerin ilgi alanına göre ideal öğretmenlerle eşleşme imkanı bulunuyor. Örneğin video oyun türüne ilgi duyan bir genç aynı oyun türüne ilgi duyan bir öğretmenle eşleşir. O dersler içerisinde oyun sohbetleri, oyuna ayrılacak zamanlar dahil olmak üzere öğrencilerin keyifle ilerleyeceği bir eğitim dönemi inşa edilir. Öğrenciler, hem iyi anlaştıkları öğretmenleri sayesinde keyifle öğrenmeye ve ödevlerini yapmaya başlarken hem de konsantrasyon kaybı yaşamadan öğretmenin verdiği oyun görevlerini de ilerletebilirler. Yahut öğrenci bir spor dalında ilerliyorsa o spor dalında tecrübeye sahip bir matematik, fen bilimleri öğretmenleriyle eşleşebilir. Resim sanatına ilgi duyan bir genç, Classest’ta aldığı soru kitapçığının kapağında çizdiği resimleri bulabilir. 

Yetişkin insanlara hayatlarında seçim yaparken sevdiği işi yapmasını ve o yönde kariyer yapmasını tavsiye edilir. Bu yüzden öğrencilerin zorunlu mesleğinin öğrencilik olduğunu kabul etmeli ve bu mesleği nasıl sevdireceğimizin yollarını bulmalıyız. Bu kapsamda dijital çağın yerlilerinin kültürlerine uygun modeller belirlemeliyiz. Günümüzde oyunların yanında sosyal medya uygulamaları ve sohbet uygulamaları da gençlerin kıymetli zamanından büyük bir kısmını almakta. Bunun için de yine onları bu dış uyarıcılara maruz bırakmayacak ve onların alışkın oldukları iletişim modellerini içeren çözümler üretilmelidir. Classest’ta öğrencilerin öğretmenleriyle ders yaptıkları sanal sınıflar Classest’ın kendi teknolojisi üzerinden gerçekleşir. Öğrenciler, öğretmenleriyle Classest’taki canlı sohbet aracıyla ders dışında da iletişim kurabilirler.

Bireyselleştirilmiş eğitim modelini benimseyen Classest hakkında detaylı bilgi için ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz:

https://classest.com