Karnelerde Yeni Dönem: Ders Notlarına Sosyal Bir Dokunuş

Karnelerde Yeni Dönem: Ders Notlarına Sosyal Bir Dokunuş

Milli Eğitim Bakanlığı, karnelerde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor! 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci karnelerine sadece ders notları değil, sosyal etkinlikler de işlenecek.


Bu yenilik ile öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal yönleri de ön plana çıkacak. Bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere 5 ana başlık altında değerlendirilecek sosyal faaliyetler, karnelerde 4 ana düzeyde işlenecek: Katılım, ürün ortaya koyma, performans gösterme ve derece alma.


Sportif ve sanatsal yetenekler erken yaşta keşfedilecek. e-Okul sistemine kaydedilecek bu bilgiler, öğrencilerin rehberlik ve yönlendirmelerinde de kullanılacak. Öğretmenler, bu bilgiler ışığında öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak.


Sosyal etkinlikler, okul içi, okullar arası, ilçe, il, bölge, ulusal ve uluslararası kategorilerinde değerlendirilecek.


Sosyal Etkinlik Modülü Nedir?

MEB merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimince oluşturulan bu modül, öğrencilerin tüm sosyal faaliyetlerinin detaylı dökümünü içerecek.


Karnelerde Yer Alacak Sosyal Etkinlik Kategorileri

  • Okul Etkinlikleri: En az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetler, önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları.
  • Merkezi Etkinlikler: MEB tarafından düzenlenen projeler veya diğer kurumlarla yapılan işbirlikleri kapsamında yapılan etkinlikler.
  • Okul Dışı Bireysel Etkinlikler: Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurumlar, üniversiteler, belediyeler ve diğer resmi kurumlar tarafından düzenlenen etkinlikler.


Daha Fazla Bilgi için ilgili kılavuza MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.


Karnelerde Uygulanacak Bu Yenilik İle Hedeflenenler

  • Öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal yönlerinin de değerlendirilmesi hedefleniyor.
  • Yetenekli öğrenciler erken yaşta keşfedilmesi hedefleniyor.
  • Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.
  • Karnelerin daha kapsamlı ve anlamlı hale gelmesi hedefleniyor.


Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yeniliği, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal açıdan da gelişmesine katkıda bulunması hedefleniyor. Bu sayede, daha donanımlı ve topluma faydalı bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.