Grafoloji - 23 Ocak El Yazısı Günü

Grafoloji - 23 Ocak El Yazısı Günü

Pozitif bilimler arasında yer alan grafoloji, el yazısından edinilen verilerle yazıyı yazan hakkında sonuca ulaşılmasını sağlar. 

Bilimin 3.000 yıllık geçmişi bulunmaktadır. İlk çalışmalar Çin’de gerçekleşmiştir. İstihbarat ve emniyet birimlerinin başvurduğu uzmanlık alanlarından olan grafoloji, yalnız adli vakalarda değil günümüz iş dünyasında da aktif olarak kullanılır. Kimi iş yerleri çalışan adaylarından bilgi alırken el yazısı ile yazılmış metin rica eder. El yazısı vurgusunun nedeni sözlü olarak alınamayacak birçok karakter bilgisinin yazının analizinde ortaya dökülecek olmasıdır.

Grafoloji

Grafoloji, veri yapılarını ve ilişkilerini incelemeye yönelik bir bilim dalıdır. Graf teorisi ve matematik temellerine dayanır ve veri madenciliği, bilgi madenciliği veya bilgiye dayalı sistemler gibi alanlarda kullanılabilir. Grafoloji, genellikle verilerin nasıl yapılandırıldığını ve nasıl bağlandığını anlamaya yönelik çalışmalar yapar. Örneğin, bir sosyal ağdaki kullanıcıların nasıl bağlantılı olduğunu veya bir bilgiye dayalı sistemde bilginin nasıl yayıldığını inceleyebilir. Graf verilerini işlemek için graf işleme veya graf öğrenimi gibi yöntemler kullanılır.

Grafoloji, el yazısı veri madenciliği için kullanılabilecek bir metodolojidir. İnsanların el yazılarından karakter analizi yapmasına yardımcı olabilir. Grafoloji, el yazısı karakterleri arasındaki ilişkileri ve yapıları incelemeye yönelik çalışmalar yapmak için kullanılabilir. Örneğin, el yazısı karakterleri arasındaki ilişkileri graf olarak ifade edebilir ve graf verileri kullanarak daha kapsamlı ve detaylı analizler yapmak mümkündür.

El yazılarını incelemek adına bir bilim dalı olduğunu ve insanların karakterlerinin el yazılarını etkilediğini biliyor muydunuz?