Engelsiz Başarılar

Engelsiz Başarılar

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Engellilik, sağlık durumu yerinde olmayan bireyler ile kişisel ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimdir. Günümüzde milyarlarca insanın bir çeşit engellilik hali ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu sayı Dünya nüfusunun %15'ine karşılık gelmektedir. Ülkemizde de nüfusumuzun %9’una denk gelen 9 milyon engelli yaşamaktadır. Bu oranlar, yaşlanan nüfus ve kronik sağlık sorunlarındaki artış nedeniyle her geçen gün artmaktadır.

Engelliler sağlık hizmetlerine erişmeye çalıştıklarında çeşitli sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinin ve ulaşımın uygun maliyetli olmaması, düşük gelirli ülkelerde sağlık hizmeti alamamalarının iki ana nedenidir. Engelli insanlar için uygun hizmetlerin olmaması da sağlık bakımında önemli bir sorun teşkil etmektedir. Sağlık kurumlarında erişilemeyen tıbbi ekipman, yetersiz tabelalar, dar giriş kapıları, iç basamaklar, yetersiz banyo tesisleri ve erişilemeyen park alanları engellerden sadece bir kaçıdır.

Sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir olması. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için geniş yelpazede değişiklikler ve düzenlemelerin üzerine düşülmesi, engellilik eğitimi tüm sağlık profesyonelleri için lisans ve sürekli eğitime entegre edilmesi gibi çözümler yürürlülüğe sokulmalı. Engelli insanların ihtiyaçları, karşılaştıkları engeller ve sağlık sorunları üzerine daha fazla araştırma yapılmalıdır.

Engelli çocuklar ise istismara en açık olan gruptur. Toplumda engelli çocuklara yaklaşımda “Ne yapamadığını değil neler yapabileceğini görün.” temel alınmalıdır. Biz de Dünya Engelliler Günü’nde tüm çocuklara ilham olması adına dünya genelinde Engelsiz Başarılar’ı derledik.

Aşık Veysel Şatıroğlu

• Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, yedi yaşında çiçek hastalığından dolayı bir gözünü kaybetti.

• Engelli olması hiçbir zaman onu türkülerinden ayıramadı.

Roosevelt

• Franklin Delano Roosevelt, Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. başkanı olup en uzun süreyle görevde kalmış olan başkanıdır. ABD halkı tarafından kısaca isminin baş harfleri olan FDR şeklinde anılır.

• 1921 yılında Franklin Roosevelt o dönemde çok büyük salgın halinde olan çocuk felcine yakalandı. Hastalığı yenmesine karşılık bacaklarına gelen felç yüzünden yaşamının geri kalan bölümünde bir daha yürüyemedi. ABD tarihinde engelli olan tek başkandır. Tekerlekli sandalyesiz bir yerden bir yere gidemiyordu ama ayağa kalkması ve ayakta durup konuşma yapması mümkün oluyordu.

Stephen W. Hawking

• 1942 yılında doğan Hawking, ALS hastasıdır; tedavisi mümkün olmayan bu hastalık sayesinde evrenin sırlarını anlatan kitaplara ve bilimsel çalışmalara imza atmıştır.

• Bu hastalıkta beyin sağlam kalmasına rağmen bütün vücut çöker. Başarı kültüründe “Beynin sağlam ise vücudunun neresi engelli olursa olsun, başarıyı yakalarsın” genel inancı, adeta Hawking’de anlam bulur. Doktorlar birkaç yıl ömür biçmesine rağmen elli yıla yakın zamandan beri yaşam mücadelesine bilimsel çalışmaları ile devam eder.

Beethoven

• Yaşamı boyunca sağlık problemleri çeken Beethoven 1801’de işitme problemleri yaşamaya başlamış ve 1817’de tamamen sağır olmuştur. Bu dönemden sonra sağırlığı müzik yaşamını hiçbir şekilde etkilememiştir. 9. senfoniyi sağırlık döneminde bestelemiştir.

• Beethoven’in hayatı bize insan isterse işitme engelli olmasına rağmen besteler yapabileceğini ve bu alanda dünyaca tanınan eserler verebileceğini göstermektedir.

Helen Keller

• Bebeklik çağından itibaren kör-sağır ve dilsiz olması, onu pek çok meslektaşından ayıran önemli özelliğidir. Engellerine rağmen başardıkları, onu efsanevi bir kişilik haline getirmiştir. Beş lisan bilen, bisiklet, kano ve yelkenli ile gezintiye çıkan, yüzen, satranç oynayan Helen Keller, yazdığı makaleler ve bir dizi kitapla kendisini özürlülere yardımcı olmaya adamıştır.

• İnsanlar arasında adaletsizliklere savaş açan Helen Keller, buna rağmen insanın üretebileceğini, “Eğitim Her Engeli Aşar” inancı ile kendisi gibi kör ve sağırların eğitimle kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğini ispatlamıştır. Hem yazmış hem konuşmuş ve herkese umut aşılayan konuşmaları ile destek olmuştur. Bu konuşmalarını da işaret dili ile yapmıştır.

Louis Braille

• Louis Braille, görme engellileri için dünya çapında okuma ve yazma için kullanılan körler alfabesinin sistemini icat etti. Braille, 1'den 6'ya kadar belli bir düzen içinde sıralanmış kabartmalı noktaları parmaklarla üstünden geçerek okunur.

• 3 yaşından beri göremeyen Louis Braille, Braille Alfabesi ile körlere ışık olmuş ve bütün engelli insanların umudu olmuştur.

Thomas Alva Edison

• Biz onu ampulü bulan adam olarak tanırız. İşitme engelli olması, onu umutsuzluğa sürüklemez ve bu onun yalnız kalarak yeni icatları için düşünmesine ve kendini geliştirmesine sebep olur. Böylece 2500'e yakın buluşa imza atar.

• Başarısız deneylerden sonra deneyleri bırakmasını söyleyen dostlarına: “Ben başarısızlığa uğramadım, 2000 tane tecrübem oldu.