Eğlenerek Öğrenmek Mümkün!

Eğlenerek Öğrenmek Mümkün!

Kariyer planları yaparken, üniversite bölüm tercihleri yaparken her zaman karşımıza "Seveceğin, mutlu olacağın işi yap!" gibi öneriler gelir. Peki toplu taşıma, sinema ve müzelere giriş yaparken ellerindeki kartlardaki mesleği bölümünde zorunlu olarak "Öğrenci" yazan çocuklarımız gençlerimiz gerçekten sevdikleri işi yapıyor mu? Çantalarına konulan sayfalarca kitaplarda yer alan sayısız yeni bilgileri çocukların veya gençlerin nasıl öğrenecekleri hakkında ne kadar destek veriliyor? 🤷‍♂️

Eğlenmek sosyal bir varlık olan çocuğun temel haklarından biri. Bu hak, çocukların insan olarak haklarını güvence altına alan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 31’nci maddesinde “Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar” şeklinde belirtiliyor.

Eğlenmek temel bir hak olmanın yanı sıra genetik kodlarımıza işlenmiş hayatta kalma, sevgi ve ait olma, güç ve özgürlük gibi temel bir psikolojik gereksinim ve güdü olarak da görülür. Güdü canlıyı harekete geçiren içsel veya dışsal güç/uyarıcı iken, güdülenme de bir şeyi yapmaya karşı harekete geçme, heyecan duyma, istekli olma ve hareketi sürdürme hali. Öğrenciler açısından güdülenme ise öğrenmeye karşı istekli olmaya, öğrenmek için harekete geçmeye ve çaba göstermeye karşılık gelir. Öğrenmeye istekli olma zorlama, tehdit, ceza, takdir, övgü, rica ve ödül gibi dışardan gelen uyarıcılar ya da bireyin kendi merak, ilgi, başarma/gelişme duygusu, değerleri ve hedefleri yoluyla oluşabilir.

İnsanların eğlenerek yaptığı işlerde daha başarılı olduğunu duymuşsunuzdur. Bilime göre, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek çocukların bir şeyler öğrenmesini kolaylaştırıyor. Yaptıkları işleri "oyun" gibi eğlenerek yapan kişilerin işlerine kendilerini verebilmektedir. 🥳


Bir şeyi öğrenmek için, her şeyden önce onu sevmek gerekir. GOETHE


Eğlenerek öğrenmenin mümkün olduğunu savunan sayısız akım vardır. "Bağımsız Okul Akımı" olarak bilinen Waldorf eğitimi, 100 yıl önce kadar filozof ve sosyal reformcu Rudolf Steiner tarafından ortaya çıkan bir akımdır. Günümüzde ise dünya çapında 60 ülkede, bin okulda ve 2 bin okul öncesi eğitim programlarında uygulanıyor. Eğlenerek öğrenmenin mümkün olduğunu savunan anlayış, şimdiki test odaklı ve ezbere dayalı eğitimi baz aldığımızda ortaya çıkan, bir şey öğrenmekten çok bir süre sonra unutulan bilgilere karşı durmak için var. Çocuklara uzun süre unutmayacakları ve akıllarında hep kalacak bir eğitim programı sunuyor. 

Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmenin bir çok yolunun olduğu bir gerçek. Sam Houston Devlet Üniversitesinde yapılan bir çalışma, öğrencilerin öğretmenleri konuya bir şaka dahil ettiğinde konuyu daha iyi hatırladıklarını göstermiştir. Çocuklara bir şeyler öğretmek için öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek dört dörtlük bir yöntemdir. Bu bağlamda, anksiyete ve stresten uzak, rahatlatıcı ve samimi bir ortam yaratmak çocukların dikkatlerini toplamasına yardım eder.

Sınıflardan coşku, neşe ve huzur çıkarıldığında öğrenciler öğrenmekten zevk almak yerine sıkılır, zamanla öğrendiklerine yabancılaşır ve mutsuzluğu öğrenirler. Amerikalı eğitimci John Dewey, 1933 tarihli ‘Nasıl Düşünürüz’ adlı eserinde ‘aynı zamanda hem eğlenceli hem de ciddi olmanın’ ideal öğrenme koşullarından biri olduğunu, eğlenme olmaksızın yapılan öğrenmelerin öğrenciler için angaryaya dönüşeceğini belirtiyor. Eğlenerek öğrenmek salt oyun oynamak ya da boş vakit etkinliği değil, öğrenmenin ciddiyeti içerisinde hoşça duygular yaşamayı barındırır.

Eğlenerek öğrenmenin mümkün olduğunu bu yazıda sizin için özetledik. Classest olarak özel ders almak isteyen öğrencilerimiz için sürekli olarak eğlenerek öğrenmenin yollarını arıyoruz. Öğrencilerimizin severek, sevinerek, huzurlu ve motivasyonlu olarak derslerinde başarılı olmaları ve geleceğin dünyasında ihtiyaç olan bilgi ve becerilere sahip olmalarını destekliyoruz. Siz de ücretsiz tanışma derslerimize başvurarak Classest'tan online özel ders alabilirsiniz. ŞİMDİ BAŞVUR


Kaynakça: Rudolf Steiner ve Waldorf Okulu: Hüseyin Kotaman, Çocuklarda eğlenceli eğitimin öğrenim sürecine katkısı: Prof. Dr. Naciye Aksoy