Classest Öğretmenlerine Özel Eğitimler

Classest Öğretmenlerine Özel Eğitimler

Classest’ta öğretmen olmak öğretirken öğrenmek demektir. ☺️ Bu hafta öğretmenlerimize özel profesyonel eğitim serimize başlıyoruz. 🎉 Amacımız, bu etkinliklerle modern çağın ve geleceğin eğitim modellerini aydın simalardan ve alanlarında profesyonel uzmanlardan öğrenerek verilen eğitimlerin verimliliğini ve kalitesini sürekli olarak yükseltmektir. 💪

Açık ve Uzaktan Öğrenme: Temelleri ve Felsefesi

İlk eğitimimizi "Açık ve Uzaktan Öğrenme: Temelleri ve Felsefesi" başlığı altında yapıldı. Eğitimi; ABD, Hindistan ve Türkiye’de akademisyen olarak eğitimler veren uzaktan öğretim, bilgisayar mühendisliği, transhumanizm, futurizm, blokzincir, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik alanlarında eğitimler veren ve sayısız makalesi olan Prof. Dr. Gülsün Kurubacak verdi.

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak Kimdir?

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim bölümü öğretim üyesidir. Dr. Kurubacak, aynı zamanda, Hindistan Jamia Hamdard Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde de misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Dr. Kurubacak, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünden Lisans derecesini; 1987 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Teknolojisi A.B.D.’ında Yüksek Lisans derecesini ve 2000 yılında Cincinnati Üniversitesi Eğitim Fakültesi Program Geliştirme ve Öğretim alanında doktora derecesini almıştır. 2001-2002 yılları arasında ise New Mexico State Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev alan Dr. Kurubacak, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazakistan Üniversitesi Bilişim Teknolojileri ve Mühendisliği Fakültesi'nden de 2013 yılında Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Dr. Kurubacak, halen İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Önlisans Programı öğrencisidir. Dr. Kurubacak, açık ve uzaktan öğrenmenin kalite tabanlı eşitlikçi, sürdürülebilir ve ekolojik yönlerine odaklanma konusunda otuz beş yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Dr. Kurubacak’ın araştırma alanları eleştirel pedagoji yoluyla çevrimiçi iletişim sorunlarına yeni cevaplar, bakış açıları ve açıklamalar bulmak; proje tabanlı çevrimiçi öğrenme ve değerlendirme; evrensel tasarım ilkeleri ve yeni iletişim teknolojileri (transhumanizm, blokzincirler, mobil teknolojiler, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik, vb.) aracılığıyla öğrenenlerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Dr. Kurubacak, 2014-2018 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörü, Ocak 2020-Mart 2020 tarihleri arasındaysa Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde Kalite Grup Koordinatörü olarak görev yaptı. Dr. Kurubacak, AUAd'ın (Açıköğretim Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi - Açık Öğretim Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi - http://auad.anadolu.edu.tr) kurucusu ve 2015 yılından bu yana baş editörü; TOJDE’nin (Türkiye Online Uzaktan Eğitim Dergisi - http://tojde.anadolu.edu.tr) yardımcı editörüdür. Dr. Kurubacak, aynı zamanda, Açık ve Uzaktan Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (AUDAK) kurucu üyesi ve 2017-2021 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Dr. Gülsün Kurubacak’ın Açık ve Uzaktan Öğrenme alanında çok sayıda yayını ve projesi bulunmaktadır. Dr. Gülsün Kurubacak; instagram başta olmak üzere LinkedIn, Twitter ve Facebook üzerinden yayın hayatlarına devam eden @uzaktanegitimkocu, @kelebeketkisikocu ve @nitel_okuryazar bilimsel sosyal sorumluluk projelerinin kurucusudur.