Classest - Kolektif House İş Birliği: KolektifYarın Üyesiyiz

Classest - Kolektif House İş Birliği: KolektifYarın Üyesiyiz

Classest Destek Programları ile KolektifYarın topluluğu üyesi olduk. Hayata geçirdiğimiz Destek Programları'mızla Kolektif House topluluğunun hayata geçirdiği KolektifYarın hareketine üye olduk.

KolektifYarın, İstihdam, barınma, psikolojik destek, eğitim, iş geliştirme/teknoloji çözümleri gibi kategoriler başta olmak üzere, üyelerimizin ve ekosistemdeki diğer marka/şirket/toplulukların sunduğu gönüllü destekleri duyuran bir platformdur.